Yurtdışı Etkinlikleri
İster kurum içi isterse sosyal duyarlılıkla verilmiş olsun, ödüller hayatımızı en motive eden en azmettirici etkenlerdir. Emeğimizin dışarıdan da farkedilmekte olduğunu anladığımızda mutluluğumuz tavan yapar. Ancak bu ödülün değerliğinin gerçekten yüksek algılanmasında ödülün sunulduğu ortam ve organizasyon çok önemlidir. Ödülü ödül yapan şey sunum kalitesindeki samimiyettir.

İnsanların kazandıkları için katıldıkları bir organizasyondan sonra, katıldıkları geziyi gerçekten kazanılarak dahil olunacak bir değerlik olarak hatırlamaları gerekir. Yoksa tam tersi bir etki yaparak motivasyona zarar verir. Hedefsiz kalan insanın performans düşümüne vesile olur.

Dünya tüm dokularıyla, tüm çeşitliliğiyle ve tüm kültürel ahengiyle bitmek bilmez bir araştırma malzemesidir. İnsanı İtalya’yı görmüş olması, Hindistan’da gezmiş olması veya Rio da karnavala katılmış olması tüm hayata bakışını değiştirecektir. Bu büyük adımı atmış insanların dünyayı sahipleniş tarzları değişir. Bir nevi "Dünya Vatandaşı" olurlar artık.

İnsanın böylesi önemli bir süreçten geçerken huzur içinde geziye odaklanması ve veri toplaması gerekmektedir. Tüm kaygılardan uzaklaşıp, kendini köklü kültürlerin bir birleriyle olan göreceli farklılıklarına ve ortak tabanlarına verebilmelidir.Organizasyonun bu ahenkli akışa huzurlu ve pürüzsüz bir performansla katkısı olmalı, katılımcıyı yoracak ve strese sürükleyecek her hangi bir duruma izin vermemesi gerekmektedir.